ตัวเลข - Numero

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones

31 words

0 0
Мова слова: Thai
Мова перекладу: Tagalog
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    isang numero
      0 0 ตัวเลขดิจิท    isang bilang
      0 0 พัน    libo
      0 0 พันล้าน    bilyon
      0 0 ยี่สิบ    dalawampu
      0 0 ร้อย    isang daan
      0 0 ล้าน    milyon
      0 0 สอง    dalawa
      0 0 สาม    tatlo
      0 0 สามสิบ    tatlumpu
      0 0 สิบ    sampu
      0 0 สิบสอง    labindalawa
      0 0 สิบสาม    labintatlo
      0 0 สิบเอ็ด    labing-isa
      0 0 สี่    apat
      0 0 สี่สิบ    apatnapu
      0 0 หก    anim
      0 0 หกสิบ    animnapu
      0 0 หนึ่ง    isa
      0 0 ห้า    lima
      0 0 ห้าสิบ    limampu
      0 0 อันดับที่    ordinal
      0 0 อันดับสอง    pangalawa
      0 0 อันดับสาม    pangatlo
      0 0 อันดับหนึ่ง    una
      0 0 เก้า    siyam
      0 0 เก้าสิบ    siyamnapu
      0 0 เจ็ด    pito
      0 0 เจ็ดสิบ    pitompu
      0 0 แปด    walo
      0 0 แปดสิบ    walumpu
Languages: Тайландську, Tagalog, more...
Уроки: Тайландську-Tagalog, more...