ตัวเลข - 数

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. 一、二、三…百万、10億

31 words

0 0
Мова слова: Thai
Мова перекладу: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 ตัวเลข    (Kazu)
      0 0 ตัวเลขดิจิท    ケタ (Keta)
      0 0 พัน    (Sen)
      0 0 พันล้าน    10億 (10Oku)
      0 0 ยี่สิบ    二十 (Nijuu)
      0 0 ร้อย    (Hyaku)
      0 0 ล้าน    百万 (Hyakuman)
      0 0 สอง    (Ni)
      0 0 สาม    (San)
      0 0 สามสิบ    三十 (Sanjuu)
      0 0 สิบ    (Juu)
      0 0 สิบสอง    十二 (Juuni)
      0 0 สิบสาม    十三 (Juusan)
      0 0 สิบเอ็ด    十一 (Juuichi)
      0 0 สี่    (Shi)
      0 0 สี่สิบ    四十 (Shijuu)
      0 0 หก    (Roku)
      0 0 หกสิบ    六十 (Rokujuu)
      0 0 หนึ่ง    (Ichi)
      0 0 ห้า    (Go)
      0 0 ห้าสิบ    五十 (Gojuu)
      0 0 อันดับที่    序数 (Josuu)
      0 0 อันดับสอง    2番目 (2Banme)
      0 0 อันดับสาม    3番目 (3Banme)
      0 0 อันดับหนึ่ง    1番目 (1Banme)
      0 0 เก้า    (Kyuu)
      0 0 เก้าสิบ    九十 (KyuuJuu)
      0 0 เจ็ด    (Shichi)
      0 0 เจ็ดสิบ    七十 (ShichiJuu)
      0 0 แปด    (Hachi)
      0 0 แปดสิบ    八十 (HachiJuu)
Languages: Тайландську, Японську, more...
Уроки: Тайландську-Японську, more...