Mga Gusali, Organisasyon - Buildings, Organizations

Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan. Churches, theatres, train stations, stores

40 words

0 0
Мова слова: Tagalog
Мова перекладу: English
Word Translation
      0 0 isang ahensyang panglakbay    a travel agency
      0 0 isang bangko    a bank
      0 0 isang bilangguan    a prison
      0 0 isang embahada    an embassy
      0 0 isang estadyo    a stadium
      0 0 isang gusali    a building
      0 0 isang gusaling tukudlangit    a skyscraper
      0 0 isang himpilan ng bumbero    a fire station
      0 0 isang hotel    a hotel
      0 0 isang istasyon ng gasolina    a gas station
      0 0 isang istasyon ng pulis    a police station
      0 0 isang istasyon ng tren    a train station
      0 0 isang kainan    a restaurant
      0 0 isang kapiterya    a cafeteria
      0 0 isang kastilyo    a castle
      0 0 isang kyos    a kiosk
      0 0 isang languyan    a swimming pool
      0 0 isang moske    a mosque
      0 0 isang muog    a fortress
      0 0 isang museo    a museum
      0 0 isang opisina    an office
      0 0 isang ospital    a hospital
      0 0 isang paaralan    a school
      0 0 isang pabrika    a factory
      0 0 isang paliparan    an airport
      0 0 isang pamilihan    a grocery store
      0 0 isang pamilihan    a mall
      0 0 isang pamilihan    a supermarket
      0 0 isang panaderya    a bakery
      0 0 isang parmasya    a pharmacy
      0 0 isang silid aklatan    a library
      0 0 isang simbahan    a church
      0 0 isang sinehan    a movie theater
      0 0 isang tanggapan ng koreo    a post office
      0 0 isang templo    a temple
      0 0 isang tindahan    a store
      0 0 isang tindahan ng libro    a bookstore
      0 0 isang tore    a tower
      0 0 isang tulay    a bridge
      0 0 isang unibersidad    a university
Languages: Tagalog, Англійську, more...
Уроки: Tagalog-Англійську, more...
Audio Уроки: Tagalog-Англійську