Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao. Know how to socialize with people

74 words

0 0
Мова слова: Tagalog
Мова перекладу: English
Word Translation
      0 0 ako din    me too
      0 0 ako rin    me neither
      0 0 Ang pangalan ko ay…    My name is ...
      0 0 Ang pangalan niya ay…    His name is ...
      0 0 Ano ang gusto mo?    What do you want?
      0 0 Ano ang iyong nasyonalidad?    What is your nationality?
      0 0 Ano ang kailangan mo?    What do you need?
      0 0 Ano ang nangyari?    What`s the matter?
      0 0 Ano ang pangalan niya?    What`s his name?
      0 0 Ano ang sinabi mo?    What (did you say)?
      0 0 Anong bago?    What`s new?
      0 0 Anong pangalan mo?    What is your name?
      0 0 Anong problema?    What`s wrong?
      0 0 Bakit hindi?    Why not?
      0 0 Binibini    Miss
      0 0 bumati    to greet
      0 0 Ginang    Mrs
      0 0 Ginoo    Mr
      0 0 Gusto ko…    I would like ...
      0 0 Hayaan mo akong ipakilala ang sarili ko    Allow me to introduce myself
      0 0 Hello    Hello
      0 0 Hi!    Hi!
      0 0 Hindi ko alam    I don`t know.
      0 0 Hindi masyadong maayos    Not too well.
      0 0 Ikinagagalak kong makilala ka!    Nice to meet you!
      0 0 Ilang taon ka na?    How old are you?
      0 0 intindihin mo ang iyong negosyo    Mind your own business!
      0 0 Ipagpaumanhin mo ang aking pag-istorbo sa iyo    Excuse me for bothering you
      0 0 Ipagpaumanhin mo po…    I beg your pardon ...
      0 0 Isang magandang sorpresa!    What a good surprise!
      0 0 Ito ay para sa iyong kalusugan!    (Here`s) to your health!
      0 0 Iwanan mo ako mag-isa!    Leave me alone!
      0 0 Kadiri    Yuck!
      0 0 Kamusta ka?    How are you?
      0 0 Kamusta naman?    How is it going?
      0 0 kinakailangan na…    it is necessary that ...
      0 0 Maaari mo bang sabihin sa akin…?    Can you tell me ... ?
      0 0 Maayos ako    I`m fine.
      0 0 Maayos ka lang ba?    Are you well?
      0 0 Maayos na maayos ako    I am very well.
      0 0 mabuti-buti    So-so.
      0 0 Magandang araw    Have a good day
      0 0 Magandang gabi    Good evening
      0 0 Magandang umaga!    Good morning!
      0 0 Maigi naman.    Fairly well.
      0 0 Maligayang pagdating!    Welcome!
      0 0 Manahimik!    Keep quiet!
      0 0 Maupo    Sit down
      0 0 May galak.    Gladly.
      0 0 May kasiyahan.    With pleasure.
      0 0 Nakatira ako…    I live ...
      0 0 Okey    Okay.
      0 0 Okey?    Okay?
      0 0 Paalam    Good-bye
      0 0 paalam    goodbye
      0 0 pagbati    congratulations
      0 0 paki    Please
      0 0 Para sa iyo    It`s for you
      0 0 Paumanhin…    Excuse me
      0 0 pwede bang    May I?
      0 0 sa aking opinyon    in my opinion
      0 0 sa anumang kaso    in any case
      0 0 sa isang banda    on the other hand
      0 0 Saan ka nakatira    Where do you live?
      0 0 Salamat. Ikaw din.    Thanks. You too.
      0 0 Sarap!    Yum!
      0 0 Taga saan ka?    Where are you from?
      0 0 Taliwas sa    On the contrary!
      0 0 tama?    right?
      0 0 tulong!    help!
      0 0 Wala akong pakialam.    I don`t care.
      0 0 Walang anuman    You`re welcome.
      0 0 Walang anuman    You are welcome
      0 0 walang biro    no kidding
Languages: Tagalog, Англійську, more...
Уроки: Tagalog-Англійську, more...
Audio Уроки: Tagalog-Англійську