اعضای بدن انسان - 인체

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기

Мова слова: Farsi
Мова перекладу: Korean


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0