กริยาที่หลากหลาย 2 - 様々な動詞266 words

0 0
Kelime dili: Thai
Tercüme dili: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กรอก    いっぱいにする (Ippainisuru)
      0 0 กังวล    心配する (ShinpaiSuru)
      0 0 ขมวดคิ้ว    顔をしかめる (KaoWoshikameru)
      0 0 ขัน    何かをねじって締める (NanikaWonejitteShimeRu)
      0 0 ขโมย    盗む (Nusumu)
      0 0 คลาย    何かのねじを抜く (NanikaNonejiwoNuku)
      0 0 คลายเครียด    リラックスする (RirakkusuSuru)
      0 0 คล่อง    流暢に話す (RyuuchouNiHanasu)
      0 0 คืน    返す (Kaesu)
      0 0 จม    沈む (Shizumu)
      0 0 จับกุม    捕獲する (HokakuSuru)
      0 0 จำได้    覚えている… (OboeTeiru…)
      0 0 ฉีก    引き裂く (Hikisaku)
      0 0 ชนะ    打つ (Utsu)
      0 0 ชักชวน    説得する (SettokuSuru)
      0 0 ชิง    戦う (Tatakau)
      0 0 ชิน    慣れる (NareRu)
      0 0 ช่วยชีวิต    救出する (KyuushutsuSuru)
      0 0 ดัด    曲がる (Magaru)
      0 0 ตรวจสอบ    チェックする (ChiekkuSuru)
      0 0 ตอบ    答える (KotaeRu)
      0 0 ตาม    続く (Tsuduku)
      0 0 ติด    付ける (Tsukeru)
      0 0 ตื่นขึ้น    目覚める (MezameRu)
      0 0 ต้องการ    欲する (HossuRu)
      0 0 ทำผิดพลาด    誤りをする (AyamariWosuru)
      0 0 ทำหล่น    落とす (OtoSu)
      0 0 ทำให้ว่าง    空にする (SoraNisuru)
      0 0 ทำให้เบื่อ    退屈させる (TaikutsuSaseru)
      0 0 น่ารำคาญ    いらいらさせる (Irairasaseru)
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    成功する (SeikouSuru)
      0 0 บ่น    不平を言う (FuheiWoIu)
      0 0 ปล่อย    離す (Hanasu)
      0 0 ปล่อย    貸す (Kasu)
      0 0 พบ    会う (Au)
      0 0 พูดคุย    ペチャクチャしゃべる (PechakuchaShaberu)
      0 0 พูดตลก    冗談を言う (JoudanWoIu)
      0 0 พูดอีกที    繰り返す (Kurikaesu)
      0 0 พ่ายแพ้    損をする (SokonawoSuru)
      0 0 รบกวน    擾乱する (JouranSuru)
      0 0 รู้    知る (Shiru)
      0 0 รู้สึกเบื่อ    退屈する (TaikutsuSuru)
      0 0 ลวง    ごまかす (Gomakasu)
      0 0 ล้าง    洗う (Arau)
      0 0 สร้าง    創造する (SouzouSuru)
      0 0 สัญญา    約束する (YakusokuSuru)
      0 0 สามารถ    できる (Dekiru)
      0 0 ห้าม    禁じる (KinjiRu)
      0 0 อธิบาย    説明する (SetsumeisuRu)
      0 0 อนุรักษ์    保護する (HogoSuru)
      0 0 เกิดขึ้น    行う (Okonau)
      0 0 เขย่า    振る (Furu)
      0 0 เชื่อ    信じる (ShinjiRu)
      0 0 เชื่อฟัง    従う (Shitagau)
      0 0 เชื้อเชิญ    招待する (ShoutaiSuru)
      0 0 เช็ด    拭く (Fuku)
      0 0 เปลี่ยน    変化する (HenkasuRu)
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    意味する (ImiSuru)
      0 0 เอาออก    取りのぞく (ToriNozoku)
      0 0 แตก    壊す (Kowasu)
      0 0 แบ    開く (Hiraku)
      0 0 แบ่ง    分離する (BunriSuru)
      0 0 แห้ง    乾く (Kawaku)
      0 0 โกรก    吹く (Fuku)
      0 0 ใคร่    願う (Negau)
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    従わない (ShitagawaNai)
Languages: Taice, Japonca, more...
Dersler: Taice-Japonca, more...