กริยาที่หลากหลาย 1 - विभिन्न क्रियाएं १69 words

0 0
Kelime dili: Thai
Tercüme dili: Hindi
Word Translation
      0 0 กระจาย    फ़ैलाना
      0 0 กลายมาเป็น    बनना
      0 0 กวาด    झाड़ू देना
      0 0 ขน/แบก    साथ में लेना
      0 0 ขว้าง    फेंकना
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    निर्भर होना
      0 0 ขุด    खोदना
      0 0 คลุม    ढकना
      0 0 คิด    सॊचना
      0 0 ชอบมากกว่า    अधिक चाहना
      0 0 ซ่อน    छुपाना
      0 0 ซ่อม    ठीक करना
      0 0 ดู    देखना
      0 0 ตอบ    जवाब देना
      0 0 ตี    मारना
      0 0 ต้อง    आवश्यक होना
      0 0 ต้องการ    ज़रुरत होना
      0 0 ถาม    पूछना
      0 0 ทำ    बनाना
      0 0 ทำ    करना
      0 0 นอนหลับ    सो जाना
      0 0 นั่ง    बैठना
      0 0 ปิด    बंद करना
      0 0 พยายาม    कोशिश करना
      0 0 พับ    तह करना
      0 0 พูด    बोलना
      0 0 ฟัง    सुनना
      0 0 มี    पास होना
      0 0 ยืด    खींचना
      0 0 รอ    प्रतीक्षा करना
      0 0 รักษา    रखना
      0 0 ร้องไห้    रोना
      0 0 ลืม    भूल जाना
      0 0 ล้อมรอบ    घेरना
      0 0 วาง    रखना
      0 0 สนุก    मज़ा करना
      0 0 สวมเสื้อผ้า    तैयार होना
      0 0 สวมใส่    पहनना
      0 0 สังเกต    ध्यान देना
      0 0 สูบ    धूम्रपान करना
      0 0 ส่ง    भेजना
      0 0 หลับ    सोना
      0 0 หวัง    आशा रखना
      0 0 หา    खोजना
      0 0 หา    ढूँढना
      0 0 หายไป    गायब हो जाना
      0 0 อธิบาย    वर्णन करना
      0 0 ออกจาก    चले जाना
      0 0 อาศัย    रहना
      0 0 อาศัย    अधिकार रखना
      0 0 อ่าน    पढ़ना
      0 0 เขียน    लिखना
      0 0 เข้าใจ    समझना
      0 0 เท    उड़ेलना
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    होना
      0 0 เป็นของ    …का होना
      0 0 เริ่ม    शुरुआत करना
      0 0 เลือก    पसंद करना
      0 0 เสนอ    भेंट चढ़ाना
      0 0 เห็น    देखना
      0 0 เอา    लेना
      0 0 เอามา    साथ में लाना
      0 0 ใช้    खर्च करना
      0 0 ใช้    उपयोग में लाना
      0 0 ให้    देना
      0 0 ได้กลิ่น    सूंघना
      0 0 ได้ยิน    सुनना
      0 0 ได้รับ    प्राप्त करना
      0 0 ไหม้    जलाना
Languages: Taice, Hintçe, more...
Dersler: Taice-Hintçe, more...