பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Különféle igék 1Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Hungarian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Macarca, more

Dersler

Tamil-Macarca, more