طبیعت - Natur

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.. Bevar naturen, din moder!

Kelime dili: Farsi
Tercüme dili: Danish


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0