பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Különféle határozószavak 148 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Hungarian
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    inkább
   0 0 அங்கே    ott
   0 0 அடிக்கடி    gyakran
   0 0 அதிகமாக    több
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    apropó, (erről jut eszembe)
   0 0 அநேகமாக    esetleg
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    talán
   0 0 அப்பொழுது    akkor
   0 0 அரிதாக    ritkán
   0 0 அறவே    egyáltalán
   0 0 ஆகையால்    tehát
   0 0 இங்கே    itt
   0 0 இன்னும்    még mindig
   0 0 உண்மையிலேயே    valóban
   0 0 உறுதியாக    bizonyosan
   0 0 எங்கே    hol
   0 0 எத்தனை    hány?
   0 0 என்ன    mi
   0 0 எப்படி    hogyan
   0 0 எப்பொழுதும்    mindig
   0 0 எவ்வளவு    mennyi?
   0 0 ஏனெனில்    mert
   0 0 ஏன்    miért
   0 0 ஒன்றாக    együtt
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    soha
   0 0 ஒரே ஒரு    csak
   0 0 கிட்டத்தட்ட    majdnem
   0 0 கூட    is
   0 0 சிறிது    egy kicsit
   0 0 சில வேளைகளில்    néha
   0 0 தலைகீழாக    fejjel lefelé
   0 0 நடுவில்    középen
   0 0 நன்கு    jól
   0 0 நிச்சயமாக    természetesen
   0 0 நிறைய    sok
   0 0 பொதுவாக    általában
   0 0 போதுமான    elég
   0 0 மிகப் பல    túl sok
   0 0 மிகவும்    nagyon
   0 0 மிகவும்    eléggé
   0 0 மிகுதியாக    túl sok
   0 0 மீண்டும்    újra
   0 0 முன்னாள்    előzőleg
   0 0 மேலும்    szintén
   0 0 மோசமாக    rosszul
   0 0 யார்    ki
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    helyesen
   0 0 வழக்கமாக    többnyire
Languages: Tamil, ภาษาฮังการเรียน, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาฮังการเรียน, ต่อไป...