எண்கள் - Számok

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Egy, kettő, három...milliók, milliárdok

31 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Hungarian
Word Translation
   0 0 அறுபது    hatvan
   0 0 ஆயிரம்    ezer
   0 0 ஆறு    hat
   0 0 இரண்டாவது    második
   0 0 இரண்டு    kettő
   0 0 இருபது    húsz
   0 0 இலக்கம்    számjegy
   0 0 எட்டு    nyolc
   0 0 எண்    szám
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    sorszámnév
   0 0 எண்பது    nyolcvan
   0 0 எழுபது    hetven
   0 0 ஏழு    hét
   0 0 ஐந்து    öt
   0 0 ஐம்பது    ötven
   0 0 ஒன்பது    kilenc
   0 0 ஒன்று    egy
   0 0 தொண்ணூறு    kilencven
   0 0 நான்கு    négy
   0 0 நாற்பது    negyven
   0 0 நூறு    száz
   0 0 நூறு கோடி    milliárd
   0 0 பதினொன்று    tizenegy
   0 0 பதிமூன்று    tizenhárom
   0 0 பத்து    tíz
   0 0 பத்து லட்சம்    millió
   0 0 பன்னிரண்டு    tizenkettő
   0 0 முதலாவது    első
   0 0 முப்பது    harminc
   0 0 மூன்றாவது    harmadik
   0 0 மூன்று    három
Languages: Tamil, ภาษาฮังการเรียน, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาฮังการเรียน, ต่อไป...