உணர்வுகள், புலன்கள் - Érzelmek, Érzékek

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Minden a szerelemről, gyűlöletről, illatokról és érintésekről

29 words

0 0
ภาษาของคำ: Tamil
การแปลภาษา: Hungarian
Word Translation
   0 0 (ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்    haragudni (valakire)
   0 0 அச்சம்    félelem
   0 0 அழுகுதல்    sírni
   0 0 அவமானம்    szégyen
   0 0 ஆர்வமாக இருப்பது    érdeklődő
   0 0 ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது    fázni
   0 0 ஏமாற்றம்    csalódott
   0 0 களைப்பு    fáradt
   0 0 கவலைப்படுதல்    aggódó
   0 0 குதூகலம்    izgatott
   0 0 கோபம்    mérges
   0 0 கோபமாக இருப்பது    melege van
   0 0 சலிப்புத் தட்டுவது    unatkozó
   0 0 சுகமின்மை    beteg
   0 0 சோகம்    szomorú
   0 0 தாகமாக இருப்பது    szomjas
   0 0 தாகம்    szomjúság
   0 0 தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது    álmos
   0 0 பசி    éhség
   0 0 பசியோடு இருப்பது    éhes
   0 0 பயப்படுவது    félni
   0 0 பலம்    erős
   0 0 பலவீனம்    gyenge
   0 0 பீதி    pánik
   0 0 பெருமை    büszke
   0 0 மனநிலை    hangulat
   0 0 வருத்தம்    feldúlt
   0 0 வலி    fájdalom
   0 0 விழிப்புடன் இருப்பது    éber
Languages: Tamil, ภาษาฮังการเรียน, ต่อไป...
บทเรียน: Tamil-ภาษาฮังการเรียน, ต่อไป...