Movimento, Direcções - Kretanje, uputstva

Mova-se devagar, conduza com cuidado. Krećite se polako, vozite pažljivo.

44 words

0 0
ภาษาของคำ: Portuguese
การแปลภาษา: Croatian
Word Translation
      0 0 à direita nadesno
      0 0 à esquerda nalijevo
      0 0 alcançar dosegnuti
      0 0 apressar-se žuriti
      0 0 atravessar prijeći
      0 0 cair padati
      0 0 chegar stići
      0 0 conduzir voziti
      0 0 depressa brzo
      0 0 descer ići prema dolje
      0 0 deslizar na slajd
      0 0 empurrar gurnuti
      0 0 entrar ući
      0 0 imóvel nepomičan
      0 0 ir ići
      0 0 lá em baixo tamo dolje
      0 0 lentamente polako
      0 0 lento spor
      0 0 levantar podići
      0 0 longe daleko
      0 0 montar za montiranje
      0 0 mover za kretanje
      0 0 parar stati
      0 0 permanecer ostati
      0 0 por onde? kamo?
      0 0 puxar povući
      0 0 rapidamente hitro
      0 0 rápido hitar
      0 0 regressar vratiti
      0 0 sair to izaći
      0 0 saltar odskakivati
      0 0 sempre em frente ravno
      0 0 subir ići gore
      0 0 tropeçar posrniti
      0 0 uma viagem izlet
      0 0 uma volta skretanje
      0 0 velocidade brzina
      0 0 veloz brz
      0 0 viajar na put
      0 0 viajar putovati
      0 0 vir doći
      0 0 virar prevrnuti
      0 0 virar skrenuti
      0 0 voltar povratiti
Languages: ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโครเอเชีย, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษาโปรตุเกส-ภาษาโครเอเชีย, ต่อไป...