Αριθμοί - Rakamlar

Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...

31 words

1 0
ภาษาของคำ: Greek
การแปลภาษา: Turkish
Word Translation
      0 0 δέκα    on
      0 0 δέκα τρία    on üç
      0 0 δεύτερος    ikinci
      0 0 δισεκατομμύριο    millyar
      0 0 δύο    iki
      0 0 δώδεκα    on iki
      0 0 εβδομήντα    yetmiş
      0 0 είκοσι    yirmi
      0 0 εκατό    yüz
      0 0 εκατομμύριο    millyon
      0 0 ένα    bir
      0 0 ένα ψηφίο    rakam
      0 0 ένας αριθμός    numara
      0 0 ένδεκα    on bir
      0 0 ενενήντα    doksan
      0 0 εννέα    dokuz
      0 0 εξήντα    altımış
      0 0 έξι    altı
      0 0 επτά    yedi
      0 0 ογδόντα    seksen
      0 0 οκτώ    sekiz
      0 0 πενήντα    elli
      0 0 πέντε    beş
      0 0 πρώτος    birinci
      0 0 σαράντα    kırk
      0 0 τακτικός    sıralı
      0 0 τέσσερα    dört
      0 0 τρία    üç
      0 0 τριάντα    otuz
      0 0 τρίτος    üçüncü
      0 0 χίλια    bin
Languages: ภาษากรีก, ภาษาตุรกี, ต่อไป...
บทเรียน: ภาษากรีก-ภาษาตุรกี, ต่อไป...