اعضای بدن انسان - Kroppsdeler

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører

ภาษาของคำ: Farsi
การแปลภาษา: Norwegian


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0