பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - أفعال متنوعة 1Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Arabic

Word >> Translation

Languages

Tamil, Arabik, karagdagan

Mga Leksyon

Tamil-Arabik, karagdagan