இயக்கம், திசைகள் - الحركة، الإتجاهات

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். حركة بطيئة، قيادة أمنة.

Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Arabic

Word >> Translation

Languages

Tamil, Arabik, karagdagan

Mga Leksyon

Tamil-Arabik, karagdagan