פעלים שונים 1 - Різні дієслова 169 words

0 0
Wika ng Salita: Hebrew
Pagsasalin na Salita: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 לבחור    вибирати (vybyraty)
      0 0 לבכות    плакати (plakaty)
      0 0 לבלות    витратити (vytratyty)
      0 0 לגור    жити (zhyty)
      0 0 לדבר    говорити (hovoryty)
      0 0 להבחין    зауважувати (zauvazhuvaty)
      0 0 להביא    приносити (prynosyty)
      0 0 להביא    нести (nesty)
      0 0 להבין    розуміти (rozumіty)
      0 0 להחזיק    зберігати (zberіhaty)
      0 0 להיות    бути (buty)
      0 0 להיות בעל    мати (maty)
      0 0 להיות חייב    бути зобов`язаним (buty zobov`jazanym)
      0 0 להיות שייך    належати (nalezhaty)
      0 0 להיות תלוי ב    залежати (zalezhaty)
      0 0 להיעלם    зникати (znykaty)
      0 0 להירדם    заснути (zasnuty)
      0 0 להכות    вдарити (vdaryty)
      0 0 להסתכל    дивитися (dyvytysja)
      0 0 להעדיף    віддавати перевагу (vіddavaty perevahu)
      0 0 להפוך ל-    ставати (stavaty)
      0 0 להצטרך    мати потребу в (maty potrebu v)
      0 0 להציע    пропонувати (proponuvaty)
      0 0 להקיף    оточувати (otochuvaty)
      0 0 להקשיב ל    слухати (slukhaty)
      0 0 להריח    пахнути (pakhnuty)
      0 0 להשתמש    використовувати (vykorystovuvaty)
      0 0 להתחבא    ховати (khovaty)
      0 0 להתחיל    починати (pochynaty)
      0 0 להתלבש    одягати (odjahaty)
      0 0 להתפשט    поширювати (poshyrjuvaty)
      0 0 לזרוק    кидати (kydaty)
      0 0 לחכות    чекати (chekaty)
      0 0 לחפור    копати (kopaty)
      0 0 לחפש    шукати (shukaty)
      0 0 לחשוב    думати (dumaty)
      0 0 לטאטא    підмітати (pіdmіtaty)
      0 0 ליהנות    веселитися (veselytysja)
      0 0 ליצור    робити (robyty)
      0 0 לישון    спати (spaty)
      0 0 לכבוש    займати (zajmaty)
      0 0 לכסות    накривати (nakryvaty)
      0 0 לכתוב    писати (pysaty)
      0 0 ללבוש    носити (nosyty)
      0 0 למזוג    наливати (nalyvaty)
      0 0 למצוא    знайти (znajty)
      0 0 למתוח    розтягувати (roztjahuvaty)
      0 0 לנסות    намагатися (namahatysja)
      0 0 לסגור    зачиняти (zachynjaty)
      0 0 לעזוב    іти (іty)
      0 0 לענות    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 לעשות    робити (robyty)
      0 0 לעשן    палити (palyty)
      0 0 לקבל    одержувати (oderzhuvaty)
      0 0 לקוות    сподіватися (spodіvatysja)
      0 0 לקחת    брати (braty)
      0 0 לקפל    складати (skladaty)
      0 0 לקרוא    читати (chytaty)
      0 0 לראות    бачити (bachyty)
      0 0 לשאול    запитувати (zapytuvaty)
      0 0 לשבת    сидіти (sydіty)
      0 0 לשים    класти (klasty)
      0 0 לשכוח    забувати (zabuvaty)
      0 0 לשלוח    посилати (posylaty)
      0 0 לשמוע    чути (chuty)
      0 0 לשרוף    горіти (horіty)
      0 0 לתאר    описувати (opysuvaty)
      0 0 לתקן    лагодити (lahodyty)
      0 0 לתת    давати (davaty)
Languages: Hebreyo, Ukrainyan, karagdagan...
Mga Leksyon: Hebreyo-Ukrainyan, karagdagan...