Διάφορα επιρρήματα 1 - Razni prilozi 148 words

0 0
Wika ng Salita: Greek
Pagsasalin na Salita: Croatian
Word Translation
      0 0 ακόμα još uvijek
      0 0 ανάποδα naopako
      0 0 από κοινού zajedno
      0 0 αρκετά poprilično
      0 0 αρκετοί dosta
      0 0 άσχημα loše
      0 0 γενικά općenito
      0 0 γιατί zašto
      0 0 εδώ ovdje
      0 0 εκεί tamo
      0 0 επειδή jer
      0 0 επίσης isto
      0 0 επίσης također
      0 0 επομένως stoga
      0 0 ίσως moguće
      0 0 ίσως možda
      0 0 καθόλου uopće
      0 0 καλά dobro
      0 0 κατόπιν onda
      0 0 λίγο malo
      0 0 μάλλον radije
      0 0 μερικές φορές ponekad
      0 0 μόνο samo
      0 0 όπου gdje
      0 0 πάλι ponovo
      0 0 πάντα uvijek
      0 0 πάρα πολλοί previše
      0 0 πάρα πολύ previše
      0 0 παρεπιπτόντως usput
      0 0 περισσότεροι više
      0 0 ποιοι tko
      0 0 πολύ vrlo
      0 0 πολύς puno
      0 0 πόσο koliko
      0 0 πόσοι koliko
      0 0 ποτέ nikad
      0 0 πραγματικά stvarno
      0 0 πώς kako
      0 0 σίγουρα zasigurno
      0 0 σπάνια rijetko
      0 0 στη μέση u sredini
      0 0 στο παρελθόν prije
      0 0 συνήθως obično
      0 0 συχνά često
      0 0 σχεδόν skoro
      0 0 σωστή πλευρά απ`έξω naopačke
      0 0 τι što
      0 0 φυσικά naravno
Languages: Griyego, Kroatyan, karagdagan...
Mga Leksyon: Griyego-Kroatyan, karagdagan...