Id:tl
Name:Tagalog
Native Name:Tagalog
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan...

Speaking:
karagdagan...

Languages: Tagalog, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Tagalog-Tagalog, karagdagan...