Id:no
Name:Norwegian
Native Name:Norsk
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan

Speaking:
karagdagan