Id:no
Name:Norwegian
Native Name:Norsk
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan...

Speaking:
karagdagan...

Languages: Norwegiano, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Norwegiano-Tagalog, karagdagan...