Id:mk
Name:Macedonian
Native Name:Македонски
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan

Speaking:
karagdagan