Id:in
Name:Indonesian
Native Name:Indonesian
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan...

Speaking:
karagdagan...

Languages: Indonesyan, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Indonesyan-Tagalog, karagdagan...