Id:hu
Name:Hungarian
Native Name:Magyar
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan

Speaking:
karagdagan