Id:hu
Name:Hungarian
Native Name:Magyar
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan...

Speaking:
karagdagan...

Languages: Hungaryan, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Hungaryan-Tagalog, karagdagan...