இயக்கம், திசைகள் - Mozgás, irány

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Hungarian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Ungerska, mer

Lektioner

Tamil-Ungerska, mer