இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Hebreiska, mer...
Lektioner: Tamil-Hebreiska, mer...