Pronominit, Konjunktiot, Prepositiot - Pronomen, konjunktion, prepositioner65 words

0 0
Ord-språk: Finnish
Översättningsspråk: Swedish
Word Translation
      0 0 aikana    medan
      0 0 aikana    under
      0 0 alla    under
      0 0 asti    tills
      0 0 edessä    framför
      0 0 ei vain… mutta myös    inte bara…men också
      0 0 ennen kaikkea    framför allt
      0 0 hän    hon
      0 0 hän    han
      0 0 he    dem
      0 0 huolimatta    trots
      0 0 ilman    utan
      0 0 ja    och
      0 0 jälkeen    efter
      0 0 jokainen    alla
      0 0 jokin    något
      0 0 joko    endera
      0 0 joku    någon
      0 0 jonka    vems
      0 0 jonkin lisäksi    dessutom
      0 0 jonkin mukaan    enligt
      0 0 jos    om
      0 0 jostakin asiasta    om
      0 0 jostakin lähtöisin    från
      0 0 joten   
      0 0 jotta    så att
      0 0 joukossa    bland
      0 0 kaikki    alla
      0 0 kanssa    med
      0 0 kohti    mot
      0 0 kohti    till
      0 0 koska    för att
      0 0 kuinka    hur
      0 0 kuka    vem
      0 0 kun    när
      0 0 lähellä    nära
      0 0 lähtien    sen
      0 0 läpi    genom
      0 0 me    vi
      0 0 mihin    var(till)
      0 0 miksi    varför
      0 0 minä    Jag
      0 0 missä    var
      0 0 mitä    vad
      0 0 mutta    men
      0 0 myös    också
      0 0 myöskin    även
      0 0 päällä    ovanpå
      0 0 päällä   
      0 0 samoin    likaledes
      0 0 sekä… että    både…och
      0 0 sinä    du
      0 0 sisällä    inuti
      0 0 sisällä    i
      0 0 sitä paitsi    dessutom
      0 0 sivulla    bredvid
      0 0 takana    bakom
      0 0 ulkopuolella    utanför
      0 0 uudelleen    igen
      0 0 vain    bara
      0 0 välissä    mellan
      0 0 varten    för att
      0 0 vastaan    emot
      0 0 vielä yksi asia    en sak till
      0 0 ympärillä    runt
Languages: Finska, Svenska, mer...
Lektioner: Finska-Svenska, mer...