حرکت، جهت‌ها - Movimento, Direzioni

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro

44 words

0 0
Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Italian
Word Translation
      0 0 آمدن    venire
      0 0 آن پایین    lì sotto
      0 0 افتادن    cadere
      0 0 ایستادن    fermarsi
      0 0 بازگشتن    ritornare
      0 0 بالا بردن    sollevare
      0 0 بالا رفتن    salire
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    rimbalzare
      0 0 برگشتن    tornare
      0 0 به آرامی    lentamente
      0 0 به تندی    velocemente
      0 0 به سرعت    rapidamente
      0 0 به سمت راست    a destra
      0 0 به سمت چپ    a sinistra
      0 0 بی حرکت    immobile
      0 0 بیرون آمدن    uscire
      0 0 حرکت کردن    spostare
      0 0 دور    lontano
      0 0 رانندگی کردن    guidare
      0 0 رسیدن    arrivare
      0 0 رسیدن به    raggiungere
      0 0 رفتن    andare
      0 0 سرعت    velocità
      0 0 سریع    veloce
      0 0 سریع    rapido
      0 0 سفر رفتن    fare un viaggio
      0 0 شتاب کردن    affrettarsi
      0 0 صعود کردن    montare
      0 0 عبور کردن    attraversare
      0 0 فشار دادن    spingere
      0 0 لغزیدن    inciampare
      0 0 لغزیدن    scivolare
      0 0 ماندن    restare
      0 0 مسافرت کردن    viaggiare
      0 0 مستقیم    sempre dritto
      0 0 وارد شدن    entrare
      0 0 واژگون شدن    capovolgere
      0 0 پائین آمدن    scendere
      0 0 چرخیدن    girare
      0 0 کدام طرف؟    da che parte?
      0 0 کشیدن    tirare
      0 0 کند    lento
      0 0 گردش    una svolta
      0 0 گردش رفتن    un viaggio
Languages: Farsi, Italienska, mer...
Lektioner: Farsi-Italienska, mer...