مواد، اجسام، اشیا و ابزار - Materiali, Sostanze, Oggetti, Strumenti42 words

0 0
Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Italian
Word Translation
      0 0 آجر    un mattone
      0 0 آهن    ferro
      0 0 باریک    stretto
      0 0 باز    aperto
      0 0 بخار    vapore
      0 0 بسته    chiuso
      0 0 تخته    asse
      0 0 تیز    affilato
      0 0 خشن    ruvido
      0 0 خشک    secco
      0 0 خلاء    vuoto
      0 0 خنک کردن    raffreddare
      0 0 خیس شدن    bagnarsi
      0 0 خیس کردن    bagnare
      0 0 داغ    caldo
      0 0 ذوب شدن    fondere
      0 0 رس    argilla
      0 0 زنگ زدن    arrugginire
      0 0 سخت    duro
      0 0 سرد    freddo
      0 0 سرد شدن    raffreddarsi
      0 0 سطح    superficie
      0 0 سنگ    una pietra
      0 0 سنگین    pesante
      0 0 سوراخ    un buco
      0 0 صاف    liscio
      0 0 فاسد شدن    marcire
      0 0 فلز    metallo
      0 0 لغزنده    scivoloso
      0 0 ماده    materiale
      0 0 مایع    liquido
      0 0 نرم    morbido
      0 0 نفت    olio
      0 0 نوک دار    appuntito
      0 0 پارچه    tessuto
      0 0 پشم    lana
      0 0 چرم    cuoio
      0 0 چوب    legno
      0 0 کاغذ    carta
      0 0 کاملاً جدید    nuovo
      0 0 کند    spuntato
      0 0 یخ    ghiaccio
Languages: Farsi, Italienska, mer...
Lektioner: Farsi-Italienska, mer...