احساسات و عواطف - Sentimenti, Sensi

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto

29 words

0 0
Ord-språk: Farsi
Översättningsspråk: Italian
Word Translation
      0 0 احساس تشنگی کردن    avere sete
      0 0 بی حوصله    annoiato
      0 0 بیدار    sveglio
      0 0 بیمار    malato
      0 0 ترس    paura
      0 0 ترسیدن    avere paura
      0 0 تشنگی    sete
      0 0 خسته    stanco
      0 0 خشمگین    arrabbiato
      0 0 خلق و خو    un umore
      0 0 خواب آلودگی    avere sonno
      0 0 داغ بودن    avere caldo
      0 0 درد    dolore
      0 0 سرد بودن    avere freddo
      0 0 شرم    vergogna
      0 0 ضعیف    debole
      0 0 عصبانی شدن (از دست کسی)    essere arrabbiato (con qualcuno)
      0 0 علاقمند    interessato
      0 0 غمگین    triste
      0 0 قوی    forte
      0 0 مغرور    orgoglioso
      0 0 ناامید    deluso
      0 0 ناراحت    arrabbiato
      0 0 نگران    preoccupato
      0 0 هیجان زده    eccitato
      0 0 وحشت    panico
      0 0 گرسنه بودن    avere fame
      0 0 گرسنگی    fame
      0 0 گریه کردن    piangere
Languages: Farsi, Italienska, mer...
Lektioner: Farsi-Italienska, mer...