Various Verbs 2 - Viarifa Mbalimbali 266 words

0 0
Ord-språk: English
Översättningsspråk: Swahili
Word Translation
      0 0 to annoy    kukasirisha
      0 0 to answer    kujibu
      0 0 to attach    Ambatanisha
      0 0 to be able    kuweza
      0 0 to be bored    Kuudhika
      0 0 to beat    kuchapa
      0 0 to believe    kuamini
      0 0 to bend    Kukunja
      0 0 to blow    kulipuka
      0 0 to bore    kuudhi
      0 0 to break    kuvunja
      0 0 to capture    Kukamata
      0 0 to change    kubadilisha
      0 0 to chatter    kupiga domo
      0 0 to check    kuangalia
      0 0 to complain    kulalamika
      0 0 to create    kutengeneza
      0 0 to deceive    kudanganya
      0 0 to disobey    kutotii
      0 0 to disturb    kusumbua
      0 0 to drop    kuangusha
      0 0 to dry    kukausha
      0 0 to empty    kumwaga
      0 0 to explain    kuelezea
      0 0 to fight    kipigana
      0 0 to fill    kujaza
      0 0 to follow    kufuata
      0 0 to forbid    kukataza
      0 0 to frown    kukunja uso
      0 0 to get used to    kuzoea
      0 0 to give back    kurejesha
      0 0 to invite    kukaribisha
      0 0 to joke    Fanya mzaha
      0 0 to know    kujua
      0 0 to let    kuwacha
      0 0 to lose    kupoteza
      0 0 to make a mistake    kukosea
      0 0 to meet    Kukutana
      0 0 to obey    kutii
      0 0 to persuade    Kusihi
      0 0 to promise    kuahidi
      0 0 to protect    Kukinga
      0 0 to relax    kupoa
      0 0 to release    kuwachilia
      0 0 to remember ...    kukumbuka
      0 0 to remove    kutoa
      0 0 to repeat    kurudia
      0 0 to rescue    kuokoa
      0 0 to screw something on    kufungilia kitu ndani
      0 0 to separate    Kutenganisha
      0 0 to shake    Kutingika
      0 0 to signify    maanisha
      0 0 to sink    Kuzama
      0 0 to speak fluently    kuongea bila kusita
      0 0 to steal    kuiba
      0 0 to succeed    kufaulu
      0 0 to take place    kufanyika
      0 0 to tear    kurarua
      0 0 to unfold    kufungua
      0 0 to unscrew something    kungua kitu
      0 0 to wake up    kuamka
      0 0 to want    kutaka
      0 0 to wash    kuosha
      0 0 to wipe    kupanguza
      0 0 to wish    kuhamu
      0 0 to worry about    Kuwaza kuhusu
Languages: Engelska, Swahili, mer...
Lektioner: Engelska-Swahili, mer...