Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Местоимения, Съюзи, Предлози65 words

2 1
Ord-språk: English
Översättningsspråk: Bulgarian
Word Translation
      0 0 about    за
      0 0 above all    освен това
      0 0 according to    в съгласие с
      0 0 after    след
      0 0 again    отново
      0 0 against    срещу
      0 0 all    всички
      0 0 also    също
      0 0 among    между
      0 0 and    и
      0 0 around    около
      0 0 as well as    както и
      0 0 because    защото
      0 0 behind    зад
      0 0 beside    до
      0 0 between    между
      0 0 both … and    както... така и
      0 0 but    но
      0 0 during    в продължение на
      0 0 either    всеки
      0 0 everybody    всеки
      0 0 for    за
      0 0 from    от
      0 0 he    той
      0 0 how    как
      0 0 I    аз
      0 0 if    ако
      0 0 in    в
      0 0 in addition to    в допълнение към
      0 0 in front of    пред
      0 0 in order to    за да
      0 0 in spite of    въпреки че
      0 0 inside    вътре
      0 0 just    само
      0 0 likewise    също
      0 0 moreover    при това
      0 0 near    около
      0 0 not only … but also    не само .... но и...
      0 0 on    на
      0 0 on top of    на върха на
      0 0 one more thing    и още нещо
      0 0 outside of    отвън
      0 0 she    тя
      0 0 since    откакто
      0 0 so    затова
      0 0 someone    някой
      0 0 something    нещо
      0 0 they    те
      0 0 through    през
      0 0 to    до
      0 0 toward    към
      0 0 under    под
      0 0 until    до
      0 0 we    ние
      0 0 what    какво
      0 0 when    когато
      0 0 where    къде
      0 0 where (to)    къде
      0 0 while    докато
      0 0 who    кой
      0 0 whose    чийто
      0 0 why    защо
      0 0 with    с
      0 0 without    без
      0 0 you    вие
Languages: Engelska, Bulgariska, mer...
Lektioner: Engelska-Bulgariska, mer...