Abbigliamento 1 - Ruházat 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Öltözz elegánsan, de ugyanakkor melegen is!

palabras


      

Animali - Állatok

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Tudj meg mindent az állatvilágról!

palabras

      

Automobile - Autózás

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Idegen országban van és szeretne autót bérelni? Vajon melyik oldalon van a kormány?

palabras

      

Caratteristiche Umane 1 - Emberi vonások 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Hogyan jellemezzük a körülvevő embereket

palabras      

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Ételek, éttermek, konyha 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Hmm de finom ez a lecke! Minden a kedvenc és ízletes fogásaidról

palabras

      

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Ételek, éttermek, konyha 2

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Másodszor is de finom ez a lecke!

palabras

      

Città, Strade, Trasporti - Városok, utcák, közlekedés

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Légy talpraesett és sehol se tévedj el!

palabras

      

Colori - Színek

Tutto sul rosso, bianco e blu. Élj színesen!

palabras


      

Edifici, Organizzazioni - Épületek, szervezetek

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Templomok, színházak, állomások, áruházak

palabras

      

Educazione 1 - Oktatás 1

Tutto su scuola, collegi e università. Minden az iskoláról, főiskoláról, egyetemről

palabras

      

Educazione 2 - Oktatás 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Az oktatási folyamatokról szóló leckénk második része

palabras

      

Famiglia - Család

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Ugye mindenki életében a családja a legfontosabb?!

palabras

      

Geografia: Stati, Città - Egy kis földrajz: országok, városok…

Conoscete il mondo in cui vivete. Ismerd meg a világot

palabras

      

Intrattenimento, Arte, Musica - Szórakozás, művészet, zene

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Milyen lenne az életünk művészet nélkül? Egy üres kagyló . . .

palabras

      

La natura - Természet

Preservate la natura, vostra madre!. Óvd Földanyánkat!

palabras

      

La vita, l`età - Életkor

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Az élet rövid. Tanuljon az élet minden szakaszáról, a születéstől a halálig

palabras

      

Lavoro, Affari, Ufficio - Munka, üzlet, iroda

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Ne dolgozzon túl keményen. Pihenjen egy kicsit és tanuljon pár szót a munkáról.

palabras


      

Misure - Mértékek, mérések

Preferite pollici o centimetri?. Inch vagy centiméter? Használod már a mértékegységeket?

palabras

      

Movimento, Direzioni - Mozgás, irány

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.

palabras

      

Numeri - Számok

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. Egy, kettő, három...milliók, milliárdok

palabras

      

Parti del corpo umano - Az Emberi Test

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. A test a lélek tükre, ezért tudd meg, hogyan hívják a testrészeket.

palabras


      

Piante - Növények

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Ismerd meg a növényvilág csodáit!

palabras

      

Professioni - Szakma

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Manapság nagyon fontos, hogy jó szakmával rendelkezzünk. De vajon nyelvtudás nélkül is lehetsz jó szakember? Nem igazán`

palabras


      

Religione, Politica, Militari, Scienze - Vallás, politika, katonaság, tudomány

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Ne hagyja ki legkomolyabb leckénket! Jelszvaunk: Ölelj, ne ölj!

palabras

      

Salute, Medicina, Igiene - Egészségügy, gyógyszerek, higiénia

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Miként panaszkodj az orvosodnak?

palabras

      

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Köszönés, kérés, üdvözlés, búcsúzás

Imparate a socializzare con le persone. Különböző viselkedésformák

palabras

      

Sentimenti, Sensi - Érzelmek, Érzékek

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Minden a szerelemről, gyűlöletről, illatokról és érintésekről

palabras

      

Soldi, Shopping - Pénz, bevásárlás

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Pénzt számolni tudni kell, ezért ne hagyd ki ezt a leckét sem!

palabras

      

Sport, Giochi, Tempo Libero - Sport, játékok, hobbi

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Szórakozzon egy kicsit. Minden a fociról, sakkról és mérkőzésekről

palabras

      

Strumenti - Eszközök

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Tudd meg, mi szükséges a takarításhoz, javításhoz és a kertészkedéshez!

palabras

      

Tempo 1 - Idő 1

Il tempo scorre. Az idő telik! Nincs veszítenivaló idő! Tanuljon most az időről az Internet Polyglot-al

palabras

      

Tempo 2 - Idő 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Ne késlekedj és tanulj új szavakat most!

palabras

      

Tempo Atmosferico - Az időjárás

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Nincs olyan, hogy rossz idő, hiszen az időjárás mindig gyönyörű!

palabras


Languages: Italiano, Húngaro, more...
Lecciónes: Italiano-Húngaro, more...