การเคลื่อนไหว ทิสทาง - Movement, Directions

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Move slowly, drive safely.

43 words

0 0
Lengua de Palabra: Thai
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 กระดอน    to bounce
      0 0 กลับ    a turn
      0 0 กลับ    to return
      0 0 กลับมา    to come back
      0 0 การเดินทาง    a trip
      0 0 ขยับ    to move
      0 0 ขับรถ    to drive
      0 0 ขึ้น    to go up
      0 0 ข้าม    to cross
      0 0 ความเร็ว    speed
      0 0 ช้า    slow
      0 0 ดึง    to pull
      0 0 ตก    to fall
      0 0 ตรงไป    straight ahead
      0 0 ทางขวา    to the right
      0 0 ทางซ้าย    to the left
      0 0 ทางไหน    which way?
      0 0 ผลัก    to push
      0 0 พลิกคว่ำ    to overturn
      0 0 พักอยู่    to stay
      0 0 มา    to come
      0 0 มาถึง    to arrive
      0 0 ยก    to lift
      0 0 ลง    to go down
      0 0 ลื่น    to slide
      0 0 สะดุดล้ม    to stumble
      0 0 หยุด    to stop
      0 0 หัน    to turn
      0 0 อย่างช้าๆ    slowly
      0 0 อย่างรวดเร็ว    quickly
      0 0 อย่างรวดเร็ว    rapidly
      0 0 ออกจาก    to come out
      0 0 เข้า    to enter
      0 0 เดินทาง    to take a trip
      0 0 เดินทาง    to travel
      0 0 เพิ่มขึ้น    to mount
      0 0 เร็ว    fast
      0 0 เร็ว    rapid
      0 0 เร่งรีบ    to hurry
      0 0 ไกล    far
      0 0 ไป    to go
      0 0 ไปถึง    to reach
      0 0 ไม่เคลื่อนไหว    motionless
Languages: Tailandés , Inglés, more...
Lecciónes: Tailandés -Inglés, more...
Audio Lecciónes: Tailandés -Inglés