อาชีพ - Profession

การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!

48 words

0 0
Lengua de Palabra: Thai
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 คนขายดอกไม้    a florist
      0 0 คนงาน    a worker
      0 0 คนทำขนมปัง    a baker
      0 0 คนส่งไปรษณีย์    a mailman
      0 0 ครู    a teacher
      0 0 ชาวนา    a farmer
      0 0 ช่างทาสี    a painter
      0 0 ช่างทำผม    a hairdresser
      0 0 ช่างประปา    a plumber
      0 0 ช่างภาพ    a photographer
      0 0 ช่างยนต์    a mechanic
      0 0 ช่างไม้    a carpenter
      0 0 ดาราชาย    an actor
      0 0 ดาราหญิง    an actress
      0 0 ตำรวจ    a policeman
      0 0 ทหาร    a soldier
      0 0 ทันตแพทย์    a dentist
      0 0 นักกฎหมาย    a lawyer
      0 0 นักการเมือง    a politician
      0 0 นักดนตรี    a musician
      0 0 นักท่องเที่ยว    a tourist
      0 0 นักธุรกิจ    a businessman
      0 0 นักบัญชี    an accountant
      0 0 นักบิน    a pilot
      0 0 นักปรัชญา    a philosopher
      0 0 นักฟิสิกส์    a physicist
      0 0 นักวิทยาศาสตร์    a scientist
      0 0 นักสำรวจ    an explorer
      0 0 นักหนังสือพิมพ์    a journalist
      0 0 นักเขียน    a writer
      0 0 นายพล    a general
      0 0 บรรณารักษ์    a librarian
      0 0 ผู้จัดการ    a manager
      0 0 ผู้เริ่มต้น    a beginner
      0 0 พนักงานขาย    a salesman
      0 0 พนักงานดับเพลิง    a fireman
      0 0 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง    a female flight attendant
      0 0 พนักงานธนาคาร    a banker
      0 0 พนักงานเก็บขยะ    a garbageman
      0 0 พยาบาล    a nurse
      0 0 พ่อครัว    a cook
      0 0 วิศวกร    an engineer
      0 0 ศัลยแพทย์    a surgeon
      0 0 อาสาสมัคร    a volunteer
      0 0 เลขานุการ    a secretary
      0 0 แพทย์    a doctor
      0 0 แม่บ้าน    a housewife
      0 0 โจร    a thief
Languages: Tailandés , Inglés, more...
Lecciónes: Tailandés -Inglés, more...
Audio Lecciónes: Tailandés -Inglés