งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน - Work, Business, Office

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work

44 words

0 0
Lengua de Palabra: Thai
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 กระเป๋าเอกสาร    a briefcase
      0 0 การบริหารจัดการ    management
      0 0 การบัญชี    accounting
      0 0 ข้อติชม    a commentary
      0 0 ครบถ้วน    complete
      0 0 ความคิด    an idea
      0 0 ความยุ่งเหยิง    a disorder
      0 0 ความรับผิดชอบ    responsibility
      0 0 คอมพิวเตอร์    a computer
      0 0 จดหมาย    a letter
      0 0 จัดหาให้    to supply
      0 0 จำเป็น    mandatory
      0 0 ซองจดหมาย    an envelope
      0 0 ซ่อมแซม    to repair
      0 0 ทำงาน    to work
      0 0 ทำสำเนา    to copy
      0 0 ที่ทำงาน    an office
      0 0 ธุรกิจ    business
      0 0 นัดหมาย    an appointment
      0 0 นิตยสาร    a magazine
      0 0 บันทึก    a note
      0 0 ประสบการณ์    an experience
      0 0 ประสิทธิผล    efficient
      0 0 ปัญหา    a problem
      0 0 ยกเลิก    to cancel
      0 0 ระเบียบ    order
      0 0 รายงาน    a report
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    a paper clip
      0 0 ลูกจ้าง    an employee
      0 0 วันหยุดพักผ่อน    a vacation
      0 0 วิธีการ    a method
      0 0 หนังสือ    a book
      0 0 หนังสือพิมพ์    a newspaper
      0 0 เครื่องคิดเลข    a calculator
      0 0 เครื่องพิมพ์    a printer
      0 0 เจ้าของ    an owner
      0 0 เจ้านาย    a boss
      0 0 เม้าส์    a mouse
      0 0 เสนอ    to offer
      0 0 แสตมป์    a stamp
      0 0 โต๊ะทำงาน    a desk
      0 0 โรงงาน    a factory
      0 0 ใช้    to use
      0 0 ไฟล์    a file
Languages: Tailandés , Inglés, more...
Lecciónes: Tailandés -Inglés, more...
Audio Lecciónes: Tailandés -Inglés