การศึกษา 1 - Education 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. All about school, college, university

49 words

0 0
Lengua de Palabra: Thai
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 กฎ    a rule
      0 0 กระดานดำ    a chalkboard
      0 0 การบ้าน    homework
      0 0 การผสมผสาน    a combination
      0 0 การสอบ    an exam
      0 0 ข้อติชม    a commentary
      0 0 ความคิด    an idea
      0 0 ความจริง    the truth
      0 0 คอมพิวเตอร์    a computer
      0 0 คะแนน    a grade
      0 0 คำ    a word
      0 0 คีย์บอร์ด    a keyboard
      0 0 จอมอนิเตอร์    a monitor
      0 0 ชนิด    a type
      0 0 ชั้นเรียน    a classroom
      0 0 ช่วงปิดภาคเรียน    a vacation
      0 0 ดินสอ    a pencil
      0 0 นักเรียน    a student
      0 0 นับ    to count
      0 0 ปีการศึกษา    school year
      0 0 พจนานุกรม    a dictionary
      0 0 พิพิธภัณฑ์    a museum
      0 0 ภาคการศึกษา    a semester
      0 0 มหาวิทยาลัย    a university
      0 0 รายการ    a list
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    a paper clip
      0 0 ลูกศิษย์    a pupil
      0 0 วิชา    a course
      0 0 วิทยาการคอมพิวเตอร์    computer science
      0 0 สมุด    a notebook
      0 0 สอน    to teach
      0 0 สัญลักษณ์    a symbol
      0 0 หนังสือ    a book
      0 0 หาร    to divide
      0 0 ห้องสมุด    a library
      0 0 เข้าใจ    to understand
      0 0 เคมี    chemistry
      0 0 เครื่องคิดเลข    a calculator
      0 0 เครื่องพิมพ์    a printer
      0 0 เครื่องหมายคำถาม    a question mark
      0 0 เครื่องหมายวรรคตอน    a punctuation mark
      0 0 เท่ากัน    to equal
      0 0 เรียน    to study
      0 0 เส้น    a line
      0 0 แบบฝึกหัด    an exercise
      0 0 แผ่น    a sheet
      0 0 โรงเรียน    a school
      0 0 ไฟล์    a file
      0 0 ไม้บรรทัด    a ruler
Languages: Tailandés , Inglés, more...
Lecciónes: Tailandés -Inglés, more...
Audio Lecciónes: Tailandés -Inglés