மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Vallás, politika, katonaság, tudomány

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. Ne hagyja ki legkomolyabb leckénket! Jelszvaunk: Ölelj, ne ölj!

62 words

0 0
Lengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : Hungarian
Word Translation
   0 0 அணிவகுப்பு    fevonulás
   0 0 அதிகாரம்    erő
   0 0 அமைதி    béke
   0 0 அம்பு    nyíl
   0 0 அரசன்    király
   0 0 அரசி    királynő
   0 0 அரசியல்    politika
   0 0 அரசியல்வாதி    politikus
   0 0 ஆயுதம்    fegyver
   0 0 ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி    felfedező
   0 0 இயற்பியலாளர்    fizikus
   0 0 இராணுவம்    hadi
   0 0 இராணுவம்    hadsereg
   0 0 ஈட்டி    lándzsa
   0 0 எதார்த்த நிலை    valóság
   0 0 எதிராக போர் தொடுத்தல்...    háborúzik . . . ellen
   0 0 கடற்படை    haditengerészet
   0 0 கண்டுபிடிப்பாளர்    feltaláló
   0 0 கல்லறை    temető
   0 0 கவசம்    páncél
   0 0 காவல்காரர்    rendőr
   0 0 கிரகம்    bolygó
   0 0 கிறிஸ்துமஸ்    karácsony
   0 0 கொடி    zászló
   0 0 கோவில்    templom
   0 0 கைத்துப்பாக்கி    pisztoly
   0 0 கைப்பற்றுதல்    elfogni
   0 0 சக்ரவர்த்தி    császár
   0 0 சமயப்பற்று கொண்ட        vallásos
   0 0 சிப்பாய்    katona
   0 0 டவுன் ஹால்    városháza
   0 0 தலைவர்    vezető
   0 0 தளபதி    tábornok
   0 0 துணை எந்திரத் துப்பாக்கி    géppisztoly
   0 0 துப்பாக்கி    lőfegyver
   0 0 தேவாலயம்    templom
   0 0 தோற்கடித்தல்    megverni
   0 0 பலம்    erő
   0 0 பாதுகாத்தல்    védelmezni
   0 0 பிரார்த்தனை செய்தல்    imádkozni
   0 0 பொதுமக்கள்    civil
   0 0 போராடுதல்    harcolni
   0 0 போர்    csata
   0 0 போர்    háború
   0 0 போர்வீரன்    lovag
   0 0 பொருளியல்    közgazdaságtan
   0 0 மசூதி    mecset
   0 0 மாதிரி    minta
   0 0 மின்சார    elektromos
   0 0 மேயர்    polgármester
   0 0 ராக்கெட்    rakéta
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி    karabély
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல்    puskalövés
   0 0 வரலாற்று இடைக்காலம்    középkor
   0 0 வாள்    kard
   0 0 விஞ்ஞானம்    tudomány
   0 0 விஞ்ஞானி    tudós
   0 0 விடுமுறை    ünnep
   0 0 வெற்றிடம்    vákuum
   0 0 வெளி    világűr
   0 0 வேதியியல்    kémia
   0 0 ஹெலிகாப்டர்    helikopter
Languages: Tamil, Húngaro, more...
Lecciónes: Tamil-Húngaro, more...