இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Lengua de Palabra: Tamil
Lengua de Traducción : Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Hebreo, more...
Lecciónes: Tamil-Hebreo, more...