فعل‌های گوناگون 2 - Különféle igék 266 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Hungarian
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    kívánni
      0 0 آزاد کردن    kiengedni
      0 0 آزردن    idegesíteni
      0 0 اتفاق افتادن    megtörténik
      0 0 اجازه دادن    megengedni
      0 0 اخم کردن    (szemöldököt) ráncolni
      0 0 از دست دادن    elveszíteni
      0 0 استراحت کردن    lazítani
      0 0 اسیر کردن    elfogni
      0 0 اشتباه کردن    tévedni
      0 0 انداختن    eldobni
      0 0 ایجاد کردن    alkotni
      0 0 باز کردن    kibontani
      0 0 باور کردن    hinni
      0 0 به خاطر آوردن    emlékezni
      0 0 بیدار شدن    felébredni
      0 0 ترغیب کردن    meggyőzni
      0 0 تغییر دادن    változtatni
      0 0 تند تند حرف زدن    fecsegni
      0 0 توانستن    képesnek lenni valamire
      0 0 توضیح دادن    elmagyarázni
      0 0 تکرار کردن    ismételni
      0 0 جدا کردن    elválasztani
      0 0 حذف کردن    eltávolítani
      0 0 خالی کردن    kiüríteni
      0 0 خسته کردن    unatkozni
      0 0 خشک کردن    szárítani
      0 0 خم شدن    hajlítani
      0 0 خواستن    akarni
      0 0 دانستن    tudni
      0 0 دزدیدن    lopni
      0 0 دعوا کردن    küzdeni
      0 0 دعوت کردن    meghívni
      0 0 دمیدن    fújni
      0 0 دنباله روی کردن    követni
      0 0 روان صحبت کردن    folyékonyan beszélni
      0 0 زدن    verni
      0 0 سرپیچی کردن    megszegni
      0 0 شستن    mosni
      0 0 شوخی کردن    viccelni
      0 0 شکایت کردن    panaszkodni
      0 0 شکستن    eltörni
      0 0 ضمیمه کردن    hozzáadni
      0 0 عادت کردن    megszokni
      0 0 غرق شدن    süllyedni
      0 0 فریب دادن    becsapni
      0 0 قول دادن    ígérni
      0 0 لرزیدن    rázni
      0 0 محافظت کردن    védelmezni
      0 0 مزاحم شدن    zavarni
      0 0 معنی دادن    kifejezni
      0 0 ملاقات کردن    találkozni
      0 0 ممنوع کردن    betiltani
      0 0 موفق شدن    boldogulni
      0 0 نجات دادن    kiszabadítani
      0 0 نگران چیزی بودن    aggódni
      0 0 پاره کردن    elszakítani
      0 0 پاسخ دادن    válaszolni
      0 0 پاک کردن    letörölni
      0 0 پر کردن    megtölteni
      0 0 پس دادن    visszaadni
      0 0 پیروی کردن    engedelmeskedni
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    felcsavarni (valamit)
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    lecsavarni (valamit)
      0 0 کسل بودن    unatkozni
      0 0 کنترل کردن    ellenőrizni
Languages: Farsi, Húngaro, more...
Lecciónes: Farsi-Húngaro, more...