جغرافیا - Egy kis földrajz: országok, városok…

کشورها، شهرها.... Ismerd meg a világot

49 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Hungarian
Word Translation
      0 0 آلمان    Németország
      0 0 آلمانی    német
      0 0 آمریکایی    amerikai
      0 0 استان    tartomány
      0 0 اسرائيل    Izrael
      0 0 اسپانیا    Spanyolország
      0 0 اسپانیولی    spanyol
      0 0 انگلستان    Anglia
      0 0 انگلیسی    angol
      0 0 ایالات متحده    Egyesült Államok
      0 0 ایالت    állam
      0 0 ایتالیا    Olaszország
      0 0 ایتالیایی    olasz
      0 0 ایرلند    ĺrország
      0 0 بلژیک    Belgium
      0 0 بلژیکی    belga
      0 0 جنوب    dél
      0 0 جهان    világ
      0 0 روسی    orosz
      0 0 روسیه    Oroszország
      0 0 سوئد    Svédország
      0 0 سوئدی    svéd
      0 0 سویس    Svájc
      0 0 سویسی    svájci
      0 0 شرق    kelet
      0 0 شرقی    keleti
      0 0 شمال    észak
      0 0 شهرستان    város
      0 0 غرب    nyugat
      0 0 غربی    nyugati
      0 0 فرانسه    Franciaország
      0 0 لندن    London
      0 0 مراکش    Marokkó
      0 0 مراکشی    marokkói
      0 0 مرد فرانسوی    francia
      0 0 مرز    határ
      0 0 ملیت    nemzetiség
      0 0 مکزیک    Mexikó
      0 0 مکزیکی    mexikói
      0 0 هلند    Hollandia
      0 0 پرتغال    Portugália
      0 0 پرچم    zászló
      0 0 چین    Kína
      0 0 چینی    kínai
      0 0 ژاپن    Japán
      0 0 ژاپنی    japán
      0 0 کانادا    Kanada
      0 0 کانادایی    kanadai
      0 0 کشور    ország
Languages: Farsi, Húngaro, more...
Lecciónes: Farsi-Húngaro, more...