کار، تجارت، اداره - 工作, 事務, 辦公室

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. 不要太艱苦地工作。每個人都需要適當的休息。輕鬆的學習關於工作的生字吧!

Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Chinese


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Chino, more

Lecciónes

Farsi-Chino, more