الحركة، الإتجاهات - حرکت، جهت‌ها

حركة بطيئة، قيادة أمنة.. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

Lengua de Palabra: Arabic
Lengua de Traducción : Farsi


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Árabe, Farsi, more

Lecciónes

Árabe-Farsi, more