Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl - Grüße, Bitten, Begrüßungen, Abschied

Ta reda på hur man ska socialisera med människor. Wie Sie unter Leute kommen.

слов

      

Bil - Auto

Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på. Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?

слов

      

Byggnader, Organisationer - Gebäude, Organisationen

Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte

слов

      

Djur - Tiere

Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur. Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.

слов

      

Familj - Familie

Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.. Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben

слов

      

Färger - Farben

Allt om rött, vitt och blått. Alles über rot, weiß und blau

слов

      

Geografi: Länder, Städer… - Geografie: Länder, Städte…

Lär känna världen du lever i. Kenne die Welt in der Du lebst!

слов

      

Hälsa, Medicin, Hygien - Gesundheit, Medizin, Hygiene

Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk. Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.

слов


      

Jobb, Affärer, Kontor - Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle

Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb. Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.

слов

      

Känslor, Sinnen - Gefühle, Sinne

Allt om kärlek, hat, lukt och beröring. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.

слов


      

Klädsel 1 - Kleidung 1

Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm.

слов


      

Kroppsdelar - Der Menschliche Körper

Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron. Alles über Beine, Arme und Ohren.

слов

      

Livet, Ålder - Leben, Alter

Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.. Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.

слов

      

Människoegenskaper 1 - Menschliche Eigenschaften 1

Hur man ska beskriva människor omkring sig. Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.

слов      

Mat, Restauranger, Kök 1 - Essen, Restaurants, Küche 1

Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär. Eine leckere Lektion.

слов

      

Mat, Restauranger, Kök 1 - Essen, Restaurants, Küche 2

Del två av vår mumslektionen. Zweiter Teil der leckeren Lektion.

слов


      

Mätningar - Maße, Messungen

Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?

слов

      

Natur - Natur

Skydda naturen, din mor!. Rettet Mutter Natur!

слов

      

Nummer - Zahlen

En, två, tre… Miljoner, Miljarder. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden

слов


      

Pengar, Shopping - Geld, einkaufen

Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.. Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.

слов


      

Religion, Politik, Militärvetenskap - Religion, Politik, Militär, Wissenschaft

Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!. Sich lieben ist besser als Krieg führen.

слов

      

Rörelse, Direktion - Bewegung, Richtungen

Röd dig sakta, kör säkert. Langsam bewegen, sicher fahren.

слов

      

Sport, Spel, Hobby - Sport, Spiele, Hobby

Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling. Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.

слов

      

Stad, Vägar, Transport - Stadt, Straßen, Transport

Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.. Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.

слов

      

Tid 1 - Zeit 1

Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!. Die Zeit rinnt dahin!

слов

      

Tid 2 - Zeit 2

Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord. Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit

слов

      

Underhållning, Konst, Musik - Unterhaltung, Kunst, Musik

Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.

слов

      

Utbildning 1 - Unterricht 1

Allt om skolan, högskolan, universitet. Alles über Schule, Hochschule, Universität

слов

      

Utbildning 1 - Unterricht 2

Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser. Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.

слов

      

Väder - Wetter

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

слов

      

Växter - Pflanzen

Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar. Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.

слов

      

Verktyg - Werkzeuge

Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete. Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.

слов

      

Yrke - Beruf

Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?. Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!

слов

Languages: Шведский, Немецкий, подробнее...
Уроки: Шведский-Немецкий, подробнее...