Auto - Auto

Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

слов

      

Beroep - Profese

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

слов

      

Beweging, Richtingen - Pohyb, směry

Beweeg langzaam, rij veilig. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

слов

      

Dieren - Zvířata

Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

слов

      

Eten, Restaurants, Keuken 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

слов

      

Eten, Restaurants, Keuken 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Lekkere les deel twee. Pokračování lekce k sežrání.

слов

      

Familie - Rodina

Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

слов

      

Gebouwen, Organisaties - Budovy, organizace

Kerken, theaters, stations, winkels. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

слов

      

Geld, Winkelen - Peníze, nakupování

Mis deze les niet. Leer je geld te tellen. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

слов

      

Geografie: Landen, Steden… - Zeměpis: Země, města,..

Ken de wereld waarin je leeft. Poznejte svět, ve kterém žijete

слов

      

Gereedschap - Nástroje

Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

слов


      

Getallen - Čísla

Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

слов

      

Gevoel, Zintuigen - Pocity, smysly

Alles over liefde, haat, reuk en tast. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

слов

      

Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne - Zdraví, medicína, hygiena

Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

слов


      

Het leven, Leeftijd - Život, Stáří

Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

слов

      

Het menselijk lichaam - Části lidského těla

Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

слов


      

Kleding 1 - Oblečení 1

Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

слов


      

Kleuren - Barvy

Alles over rood, wit en blauw. Vše o červené, bílé a modré

слов

      

Maten, Afmetingen - Míry, měření

Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?. Máte raději palce, nebo centimetry?

слов


      

Menselijke trekken 1 - Popis člověka 1

Hoe beschrijf je de mensen om je heen. Jak popsat lidi kolem sebe

слов      

Natuur - Příroda

Bescherm moeder natuur!. Ochraňujte přírodu, svou matku!

слов

      

Onderwijs 1 - Vzdělání 1

Alles over school, hogere school, universiteit. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

слов

      

Onderwijs 2 - Vzdělání 2

Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

слов

      

Planten - Rostliny

Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře

слов

      

Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap - Náboženství, politika, armáda, věda

Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

слов

      

Sport, Spel, Hobby - Sporty, hry, koníčky

Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

слов

      

Stad, Straten, Vervoer - Města, ulice, doprava

Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

слов

      

Tijd 1 - Čas 1

De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

слов

      

Tijd 2 - Čas 2

Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

слов

      

Vermaak, Kunst, Muziek - Zábava, umění, hudba

Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

слов      

Weer - Počasí

Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

слов

      

Werk, Zaken, Kantoor - Práce, podnikání, kancelář

Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

слов

Languages: Голландский, Чешский, подробнее...
Уроки: Голландский-Чешский, подробнее...