Animals - Animale

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale

слов

      

Buildings, Organizations - Clădiri, Organizații

Churches, theatres, train stations, stores. Biserici, teatre, gări, magazine

слов

      

Car - Mașina

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!

слов

      

City, Streets, Transportation - Oraș, Străzi, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.

слов

      

Clothing 1 - Îmbrăcăminte 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald

слов


      

Colors - Culori

All about red, white and blue. Totul despre roșu, alb și albastru

слов

      

Education 1 - Educație 1

All about school, college, university. Totul despre școală, colegiu, universitate

слов

      

Education 2 - Educație 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale

слов

      

Entertainment, Art, Music - Divertisment, Artă, Muzică

What would be our life without art? An empty shell. Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.

слов

      

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață

слов


      

Feelings, Senses - Sentimente, simțuri

All about love, hate, smell and touch. Totul despre dragoste, ură, miros si atingere

слов

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.

слов

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 2

Part two of yummy lesson. Partea a 2 a a lecției delicioase

слов

      

Geography: Countries, Cities... - Geografie: Țări, Orașe…

Know the world where you live. Cunoaște lumea în care trăiești

слов

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Saluturi, Cereri, Întâmpinări, Rămas bun

Know how to socialize with people. Învață cum să socializezi cu oamenii

слов

      

Health, Medicine, Hygiene - Sănatate, Medicină, Igienă

How to tell doctor about your headache. Cum să comunici doctorului ce te doare

слов


      

Human Body Parts - Părți ale corpului uman

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi

слов

      

Human Characteristics 1 - Caracteristicile umane 1

How to describe people around you. Cum să descrii persoanele care te inconjoară.

слов


      

Life, Age - Viața, vârstă

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte

слов


      

Measures, Measurements - Măsuri, Măsurători

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?

слов

      

Money, Shopping - Bani, Cumpărături

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii

слов

      

Movement, Directions - Mișcare, Direcție

Move slowly, drive safely.. Deplasați-vă încet, conduceți preventiv

слов

      

Nature - Natura

Preserve nature, your mother!. Păstrați natura, mama voastră!

слов

      

Numbers - Numere

One, two, three… Millions, billions. Unu, doi trei…Milioane, miliarde

слов


      

Plants - Plante

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști

слов

      

Profession - Profesie

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!

слов


      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Jocuri, Interese

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.

слов

      

Time 1 - Timpul 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!

слов

      

Time 2 - Timp 2

Don`t waste your time! Learn new words. Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!

слов

      

Tools - Unelte

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit

слов


      

Weather - Clima

There is no bad weather, all weather is fine.. Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă

слов

      

Work, Business, Office - Muncă, Afacere, Birou

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.

слов

Languages: Английский, Румынский, подробнее...
Уроки: Английский-Румынский, подробнее...
Audio Уроки: Английский-Румынский