Animals - Bestoj

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.

слов

      

Buildings, Organizations - Konstruaĵoj, organizaĵoj

Churches, theatres, train stations, stores. Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.

слов

      

Car - Aŭto

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?

слов

      

City, Streets, Transportation - Urbo, stratoj, tansporto

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.

слов

      

Clothing 1 - Vestoj 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.

слов


      

Colors - Koloroj

All about red, white and blue. Ĉio pri ruĝa, blanka kaj blua.

слов

      

Education 1 - Instruado 1

All about school, college, university. Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.

слов

      

Education 2 - Instruado 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.

слов

      

Entertainment, Art, Music - Distro, arto, muziko

What would be our life without art? An empty shell. Kio estus nia vivo sen arto? Malplena ŝelo!

слов

      

Family - Familio

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.

слов


      

Feelings, Senses - Sentoj, sensoj

All about love, hate, smell and touch. Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.

слов

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Manĝo, restoracio, kuirejo 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Bongusta leciono. Ĉio pri viaj preferataj, ĝuaj, partiecoj.

слов

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Manĝo, restoracio, kuirejo 2

Part two of yummy lesson. Parto 2 de bongusta leciono.

слов


      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Saluto, peto, bonvenoj, adiaŭo

Know how to socialize with people. Kiel trakti personojn.

слов

      

Health, Medicine, Hygiene - Sano, kuracado, higieno

How to tell doctor about your headache. Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.

слов


      

Human Body Parts - Homa korpo

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.

слов

      

Human Characteristics 1 - Homaj proprecoj 1

How to describe people around you. Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.

слов


      

Life, Age - Vivo, Aĝo

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.

слов


      

Measures, Measurements - Mezuroj, mezurado

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Ĉu vi preferas colojn aŭ centimetrojn?

слов

      

Money, Shopping - Mono, aĉetado

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Ne tralasu ĉi tiun lecionon. Lernu trakti monon.

слов

      

Movement, Directions - Movo, direkto

Move slowly, drive safely.. Malrapide kaj sekure.

слов

      

Nature - Naturo

Preserve nature, your mother!. Savu panjon naturon.

слов

      

Numbers - Nombroj

One, two, three… Millions, billions. Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.

слов


      

Plants - Plantoj

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

слов

      

Profession - Profesio

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

слов


      

Religion, Politics, Military, Science - Religio, politiko, militaferoj, scienco

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.

слов

      

Sports, Games, Hobbies - Sporto, ludoj, hobio

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Havu iom da plezuro. Ĉio pri piedpilko, ŝako kaj kolektado de alumetoj.

слов

      

Time 1 - Tempo 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!

слов

      

Time 2 - tempo 2

Don`t waste your time! Learn new words. Ne perdu tempon.

слов

      

Tools - Iloj

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Lernu kiel purigi, ripari, ĝardenumi.

слов


      

Weather - Vetero

There is no bad weather, all weather is fine.. Ne ekzistas malbona vetero, nur malbona vesto.

слов

      

Work, Business, Office - Laboro, negoco, oficejo

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Ne laboru tro multe. Ripozu, lernu vortojn pri laboro.

слов

Languages: Английский, Эсперанто, подробнее...
Уроки: Английский-Эсперанто, подробнее...