Animals - Dyr

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

слов

      

Buildings, Organizations - Bygninger, Organisationer

Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstationer, butikker

слов

      

Car - Bil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

слов

      

City, Streets, Transportation - By, Gader, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

слов

      

Clothing 1 - Tøj 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

слов


      

Colors - Farver

All about red, white and blue. Alt om rød, hvid og blå

слов

      

Education 1 - Uddannelse 1

All about school, college, university. Alt om skole, højskole, universitet

слов

      

Education 2 - Uddannelse 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

слов

      

Entertainment, Art, Music - Underholdning, Kunst, Musik

What would be our life without art? An empty shell. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

слов

      

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

слов


      

Feelings, Senses - Følelser, Sanser

All about love, hate, smell and touch. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

слов

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

слов

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Part two of yummy lesson. Del to af lækkerbisken

слов

      

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Lande, Byer...

Know the world where you live. Kend den verden, som du bor i

слов

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Know how to socialize with people. Vid, hvordan du skal omgås folk

слов

      

Health, Medicine, Hygiene - Sundhed, Medicin, Hygiejne

How to tell doctor about your headache. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

слов


      

Human Body Parts - Menneskets kropsdele

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

слов

      

Human Characteristics 1 - Menneskelige kendetegn 1

How to describe people around you. Sådan beskrives folk omkring dig

слов


      

Life, Age - Liv, Alder

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

слов


      

Measures, Measurements - Mål, Måleenheder

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

слов

      

Money, Shopping - Penge, Indkøb

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

слов

      

Movement, Directions - Bevægelser, Retninger

Move slowly, drive safely.. Kør roligt og sikkert.

слов

      

Nature - Natur

Preserve nature, your mother!. Bevar naturen, din moder!

слов

      

Numbers - Tal

One, two, three… Millions, billions. En, to, tre...Millioner, milliarder

слов


      

Plants - Planter

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske

слов

      

Profession - Profession

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

слов


      

Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

слов

      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spil, Hobbyer

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

слов

      

Time 1 - Tid 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

слов

      

Time 2 - Tid 2

Don`t waste your time! Learn new words. Spild ikke din tid! Lær nye ord

слов

      

Tools - Værktøj

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

слов


      

Weather - Vejr

There is no bad weather, all weather is fine.. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

слов

      

Work, Business, Office - Arbejde, Forretning, Kontor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

слов

Languages: Английский, Датский, подробнее...
Уроки: Английский-Датский, подробнее...
Audio Уроки: Датский-Английский