เวลา 2 - Tempus II

อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ.

Язык слова: Thai
Язык перевода: Latin


Word >> Translation
Julius
0 0
September
0 0
Februarius
0 0
October
0 0
December
0 0
November
0 0
Maius
0 0
Januarius
0 0
Junius
0 0
Mart
0 0
aestas
0 0
hiems
0 0
ver
0 0
autumnus
0 0
Lunae Dies
0 0
Jovis Dies
0 0
Mercurii Dies
0 0
Veneris Dies
0 0
Martis Dies
0 0
Solis Dies
0 0
Saturni Dies
0 0
Augustus
0 0
Aprilis
0 0