ศาสนา การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ - Religio, Civilitas, Exercitus, Scientia

อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม..

Язык слова: Thai
Язык перевода: Latin


Word >> Translation
legio
0 0
classis
0 0
conjectus
0 0
bellum
0 0
civilitas
0 0
vis
0 0
triumphus
0 0
verum
0 0
rucheta
0 0
imperator
0 0
capere
0 0
gladius
0 0
planes
0 0
exemplum
0 0
denuntiator
0 0
pugnare
0 0
militaris
0 0
miles
0 0
bellare contra…
0 0
vexillum
0 0
inventor
0 0
physicus
0 0
physicus
0 0
indagator
0 0
major
0 0
custodire
0 0
sclopetum
0 0
dux
0 0
paganus
0 0
aevum medievalis
0 0
rex
0 0
regina
0 0
sagitta
0 0
templum
0 0
feria
0 0
scientia
0 0
prytaneum
0 0
bellum
0 0
orare
0 0
pax
0 0
caemeterium
0 0
meschita
0 0
telum
0 0
vacuum
0 0
caelum
0 0
equester
0 0
telum
0 0
potencia
0 0
religiosus
0 0
electricus
0 0
chemia
0 0
tegumen
0 0
verberare
0 0
helicopterum
0 0
ecclesia
0 0